زیر نور ماه

 

 

 

زیر نور ماه

دریای آرام پیش رویم

کنار خودم تنها

نشسته ام به سجده

غرق لطافت حضورت

مست این تنهایی

اوج می گیرم تا تو

معشوق جان ومعبودم

دوستت می دارم

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید