کی راست می گفت کی چپ

 

می گفت عاشق شدن مثل هوس کردن هلو در فصل زمستان است

هیچ نخواستن و همه چی خواستن است

میگفتم عشق حقیقتی است بدور از فهم من و تو

چون که من در من خویش مانده ام تو در من خویشت

میگفت حسادت در بندم می کشد بدون او نتوانم

میگفتم عشق رهایی می بخشد تو را از تو نه اسارت تو در او

میگفت و میگفتم و ...

باز نفهمیدیم کی راست میگفت کی چپ

 

 

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
awakelady

[گل][گل][گل]خیلی نازی بود

awakelady

[گل][گل][گل]خیلی نازی بود